nagpurrural

nagpurruralNews

आरक्षण क्रांती पदयाञा सुरुवात नरखेड ,बेलोना,पारडसिंगा, खैरगाव, जलालखेडा,पारडसिंगा, मोठा जल्लोषात पदयाञाचे स्वागत करण्यात आले.

  आरक्षण  क्रांती पदयाञा सुरुवात नरखेड ,बेलोना,पारडसिंगा, खैरगाव, जलालखेडा,पारडसिंगा, मोठा जल्लोषात पदयाञाचे स्वागत करण्यात आले ,यावेळी समाज बांधव मोठा प्रमात उपस्थित होता,समाजातील युवा तुरुण नेतुत्व श्री.संजय कावळे यांनी या पदयाञाचे आयोजन केले.(नरखेड ते नागपुर विधानभवन १२५कि.मी.पदयाञा ) यावेळी त्यासोबत समाजातील...

1 2 112
Page 1 of 112