nagpurrural

nagpurruralNews

सावनेर शहरात चौरांचा हौदस.

सावनेर:- प्रतिनिधी:-साहिल ढवळे नव्याने रुजु झालेले पो.नि. कोळी यांचे समोर चोरट्यांनी धाडसी चोर्‍या करुन प्रस्तुत केले आव्हान सावनेर शहरात काल मध्यरात्री नागपुर मार्गावरील महालक्ष्मी नगरीत चोरट्यांनी एकाच रात्री तीन घरी कुलुप तोडुन लाखोचा ऐवज चोरून नेला. मिळालेल्या माहीती नुसार ईश्वर...

1 2 3 121
Page 2 of 121